Bảo mật và điều khoản

Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của Pháp lý Nhân sự – PhaplyNhansu.com

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của PhaplyNhansu.com, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho tôi. Tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và cam kết luôn bảo mật tuyệt đối thông tin mà bạn cung cấp.

Điều khoản dịch vụ

Nội dung trên PhaplyNhansu.com: Các bài viết trên blog hoàn toàn mang tính chất cá nhân, phi chính trị, không lợi nhuận, không đại diện cho quan điểm, chuyên môn hay lợi ích của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

Việc tra cứu, thảo luận trên PhaplyNhansu.com: là mở và tự do. Tuy nhiên, blog không chấp nhận bất kỳ bài viết hoặc thảo luận mang động cơ chính trị, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Sử dụng nội dung PhaplyNhansu.com một cách trung thực, không ngoài mục đích hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu phục vụ cho công việc của chính bạn.

Trích dẫn nội dung từ PhaplyNhansu.com này tại một site khác, cần ghi chú cụ thể: “nguồn nội dung được đăng tải trên PhaplyNhansu.com ngày….. tháng…. năm……”.

Miễn trừ trách nhiệm: tác giả đã kiểm duyệt và phân tích các quy định pháp luật cụ thể, chi tiết trước khi đăng tải mỗi nội dung. Tuy nhiên, tại thời điểm bạn đọc truy cập, nội dung các bài viết có thể liên quan đến quy phạm pháp luật còn hiệu lực, không còn hiệu lực hoặc vẫn đang là dự thảo. Vì vậy, khi tra cứu, bạn đọc cần nghiên cứu kỹ nội dung của từng bài viết. Tác giả blog không chịu trách nhiệm khi bạn đọc áp dụng một cách tùy tiện.

Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ ban hành lần đầu và có hiệu lực kể từ 15 tháng 12 năm 2022